ภาพกิจกรรม - สอ.รพ ระนอง จำกัด โดย นส.ประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นผู้แทนหกรณ์ พร้อม จนท.ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชสอ. ซึ่งมี ผลกำไร 1,712,919,558.02 บาท ปันผล 5.30% เฉลี่ยคืน 4.00%
rhcoop_620614_01
rhcoop_620614_02
rhcoop_620614_03
rhcoop_620614_04
rhcoop_620614_05
rhcoop_620614_06
rhcoop_620614_07
rhcoop_620614_08
rhcoop_620614_09
rhcoop_620614_10
rhcoop_620614_11
rhcoop_620614_12
rhcoop_620614_13
rhcoop_620614_14
rhcoop_620614_15
rhcoop_620614_16
 
จำนวนที่จะแสดง