ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด โดย นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ จนท สมาชิก ทำกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านเกาะพยาม
RH_630112_01
RH_630112_02
RH_630112_03
RH_630112_04
RH_630112_05
RH_630112_06
RH_630112_07
RH_630112_08
RH_630112_09
RH_630112_10
 
จำนวนที่จะแสดง