ภาพกิจกรรม - วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้มอบ
 
147368
147369
147370
147371
147372
147373
 
จำนวนที่จะแสดง