ภาพกิจกรรม - วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." ณ โรงแรมกระบี่รอยัล

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร  "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

364076
364077
364078
364079
364080
364081
364082
364084
364085
364086
364087
364089
364090
364094
364096
364097
364098
 
จำนวนที่จะแสดง