ภาพกิจกรรม - วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับเกียรติบัตรดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานความดี จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
rh_621025_01
rh_621025_02
rh_621025_03
rh_621025_04
rh_621025_05
rh_621025_06
rh_621025_07
rh_621025_08
 
จำนวนที่จะแสดง