ภาพกิจกรรม - ระนอง จัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2563

       วันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 ที่โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ  ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี 2563 โดยมีนายยุทธนา  แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดระนอง

rh_630226_01
rh_630226_02
rh_630226_03
rh_630226_04
rh_630226_05
rh_630226_06
rh_630226_07
rh_630226_08
rh_630226_09
rh_630226_10
rh_630226_11
rh_630226_12
rh_630226_13
rh_630226_14
rh_630226_15
rh_630226_16
rh_630226_17
rh_630226_18
rh_630226_19
rh_630226_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2