[กระดานข่าว]

เข้าระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ.. 2012-05-15 00:30:59 
สมาชิกทั่วไปที่สนใจ

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด ได้รางวัลดีเด่นปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด ได้รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นปี 2554

จากชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ต้องขอบคุณกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสห.. 2012-05-15 00:37:42 
same

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด ได้รางวัลดีเด่นปี 2554

ต้องขอขอบคุณวิสัยทัศน์ท่านประธานครับ  จับจุดถูก มีความตั้งใจในการทำงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้า สร้างสรรค์ มั่นคง และเพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวม  น่าจะมีรางวัลกรรมการสหกรณ์ดีเด่นนะ  ทั้งท่านประธานและเลขา ที่ช่วยกันทำผลงานและการนำเสนอผลงานในรูปเล่มเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการจากชุมนุมสหกรณ์มาตรวจสอบ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสห.. 2013-08-21 14:17:31 
aiw

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด ได้รางวัลดีเด่นปี 2554

ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสห.. 2014-04-29 11:38:56 
kaibmwz4

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด ได้รางวัลดีเด่นปี 2554

ขอบแสดงความยินดีด้วยนคะ

 

royal1688 , genting club , แทงบอลออนไลน์

IP Logged
หน้า #