[กระดานข่าว]

เข้าระบบ
 หัวข้อกระทู้ :จังหวัดระนองจัดงานวันสห.. 2012-05-19 19:55:05 
mr.nice man

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :จังหวัดระนองจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยมีประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ระนองเป็นประธาน

จังหวัดระนองจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้(26 ก.พ.54) ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดระนอง นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2554 ซึ่งสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนองร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของมวลสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ทำบุญเลี้ยงพระ การบริจาคโลหิต การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพสหกรณ์และเกษตรกร การแข่งขันกีฬา อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ มอบเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ มอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และการจัดงานราตรีสหกรณ์

 

นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม จำนวน 40 สถาบัน มีสมาชิก 22,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ขบวนการสหกรณ์ไทย กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงนำระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และแพร่ขยายมาจนปัจจุบันนี้../////นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม จำนวน 40 สถาบัน มีสมาชิก 22,000 ครัวเรือน

 

ทั้งนี้ ขบวนการสหกรณ์ไทย กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงนำระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และแพร่ขยายมาจนปัจจุบันนี้../////

นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม จำนวน 40 สถาบัน มีสมาชิก 22,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ขบวนการสหกรณ์ไทย กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงนำระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และแพร่ขยายมาจนปัจจุบันนี้../////

ที่มา :สวท.ระนอง

 

IP Logged
หน้า #