ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564