ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มี.ค 61 ต้อนรับคณะทีมประเมิน นำโดย นายกฤษฏา จันทร์แดง สกจ.ระนอง และคณะ เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัดวันที่ 15 มี.ค 61 ต้อนรับคณะทีมประเมิน นำโดย นายกฤษฏา จันทร์แดง สกจ.ระนอง และคณะ เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด" โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล" ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างศรัทธา ผลงานดี ณ สอ.รพ ระนอง (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมกับโรงพยาบาลระนองแข่งขันกีฬาสามัคคีก้าวคนละก้าว ก้าวสู่ปี 61สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมกับโรงพยาบาลระนองแข่งขันกีฬาสามัคคีก้าวคนละก้าว ก้าวสู่ปี 61 (58)
สวัสดีปีใหม่ 2561สวัสดีปีใหม่ 2561 (29)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ (146)
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3 (6)
วันที่ 5 กันยายน 2560 ประเมินผลงานการขับเคลื่อนปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กทม)วันที่ 5 กันยายน 2560 ประเมินผลงานการขับเคลื่อนปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กทม) (21)
วันที่ 3 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ บ สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ณ รพ.สต.บางแก้ว  อ.ละอุ่น จ.ระนอง วันที่ 3 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ บ สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ณ รพ.สต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง  (54)
สหกรณ์ร่วมกับ ชมรมคนรักสุขภาพ จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง จัดโครงการ สหกรณ์ร่วมกับ ชมรมคนรักสุขภาพ จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง จัดโครงการ "ดารารัตน์ ถวายพ่อหลวง สู่สรวงสวรรค์" ร่วมเรียนรู้การผลิต "ดอกไม้จันทน์" (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ทุกวันพุธ เวลา 13:00-15:00 น. เริ่ม 14 มิถุนายน 2560 (94)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 70 ทุน และประชุมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก โดยวิทยากร นายอภิเชษฐ พงศ์ชู ผู้อำนวยการส่งเสริมพัฒนางาน  สหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโภชนาการวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 70 ทุน และประชุมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก โดยวิทยากร นายอภิเชษฐ พงศ์ชู ผู้อำนวยการส่งเสริมพัฒนางาน สหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโภชนาการ (36)
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน  เรื่อง การบริหารงาน การพัฒนนาความรู้ ความเข้าใจในระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงาน การพัฒนนาความรู้ ความเข้าใจในระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (23)