ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมกับโรงพยาบาลระนองแข่งขันกีฬาสามัคคีก้าวคนละก้าว ก้าวสู่ปี 61สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมกับโรงพยาบาลระนองแข่งขันกีฬาสามัคคีก้าวคนละก้าว ก้าวสู่ปี 61 (58)
สวัสดีปีใหม่ 2561สวัสดีปีใหม่ 2561 (29)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ (146)
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับ 3 (6)
วันที่ 5 กันยายน 2560 ประเมินผลงานการขับเคลื่อนปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กทม)วันที่ 5 กันยายน 2560 ประเมินผลงานการขับเคลื่อนปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กทม) (21)
วันที่ 3 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ บ สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ณ รพ.สต.บางแก้ว  อ.ละอุ่น จ.ระนอง วันที่ 3 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ บ สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ณ รพ.สต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง  (54)
สหกรณ์ร่วมกับ ชมรมคนรักสุขภาพ จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง จัดโครงการ สหกรณ์ร่วมกับ ชมรมคนรักสุขภาพ จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง จัดโครงการ "ดารารัตน์ ถวายพ่อหลวง สู่สรวงสวรรค์" ร่วมเรียนรู้การผลิต "ดอกไม้จันทน์" (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ทุกวันพุธ เวลา 13:00-15:00 น. เริ่ม 14 มิถุนายน 2560 (94)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 70 ทุน และประชุมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก โดยวิทยากร นายอภิเชษฐ พงศ์ชู ผู้อำนวยการส่งเสริมพัฒนางาน  สหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโภชนาการวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 70 ทุน และประชุมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก โดยวิทยากร นายอภิเชษฐ พงศ์ชู ผู้อำนวยการส่งเสริมพัฒนางาน สหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโภชนาการ (36)
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน  เรื่อง การบริหารงาน การพัฒนนาความรู้ ความเข้าใจในระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงาน การพัฒนนาความรู้ ความเข้าใจในระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (23)
ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา สนับสนุนโดยโรงพยาบาลระนองร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา สนับสนุนโดยโรงพยาบาลระนองร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง (36)