ภาพกิจกรรม - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม วิทยากร  3 ท่าน นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นายจักวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นายอาคม มีมาก นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ  นพ.กฤติน มีวุฒิสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและ จนท สมาชิก รวมจำนวน 55 คน เข้าร่วมฟังสัมมนา 

RH_630113_01
RH_630113_02
RH_630113_03
RH_630113_04
RH_630113_05
RH_630113_06
RH_630113_07
RH_630113_08
RH_630113_09
RH_630113_10
RH_630113_11
RH_630113_12
RH_630113_13
RH_630113_14
RH_630113_15
RH_630113_16
RH_630113_17
RH_630113_18
RH_630113_19
RH_630113_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4