ภาพกิจกรรม - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ ก้าวทันระบบเศรษฐกิจไทย กับความเสี่ยง NPL ประชุมวิชาการ ณ บนเรือเกาะพยาม วิทยากร  3 ท่าน นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นายจักวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นายอาคม มีมาก นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ  นพ.กฤติน มีวุฒิสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและ จนท สมาชิก รวมจำนวน 55 คน เข้าร่วมฟังสัมมนา 

RH_630113_61
RH_630113_62
RH_630113_63
RH_630113_64
RH_630113_65
RH_630113_66
 
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 4